Botz-engobet 1000-1100°C

Botz-engobet ovat matalapolttoisia. Poltto 900-1100°C.